บทความ

การเดินทางมายังบ้านน้ำเชี่ยว...

วิธีที่ 1 เดินทางด้วยรถสาธารณะ  จากกรุงเทพฯ สามารถขึ้นรถทัวร์ปรับอากาศ  รถตู้ หรือ รถมินิบัส มาลงที่ บขส ตราด และ ต่อรถสองแถวมายังบ้านน้ำเชี่ยว

วิธีที่ 2 เดินทางด้วยรถส่วนตัว เดินทางมายังจังหวัดตราด แนะนำให้เดินทางด้วยถนนเส้นที่ผ่านตัวเมืองตราด จากตัวเมืองตราด ถึงบ้านน้ำเชี่ยว ระยะทางประมาณ 7-8 กิโลเมตร

วิธีที่ 3 เดินทางด้วยเครื่องบิน ท่านสามารถเดินทางโดยเครื่องบินบริษัทบางกอกแอร์เวย์ จากสุวรรณภูมิ ถึงตราด จากนั้นจะมีรถสองแถวไปรับที่สนามบินตราด(จะมีค่าบริการรถสองแถวเพิ่ม)